A50 bij Paalgraven medio juli 2006 open

‘s-Hertogenbosch – Bij knooppunt Paalgraven bevindt de aanleg van de nieuwe snelweg A50 zich in de laatste fase. Dit laatste gedeelte van de A50 gaat open voor het verkeer medio juli 2006. Op dat moment is de verkeershinder die nu nog door de werkzaamheden wordt veroorzaakt, bij knooppunt Paalgraven behoorlijk verminderd.

Aanhoudende slechte weersomstandigheden in de periode december 2005 tot medio maart 2006 hebben ertoe geleid dat werkzaamheden als beton storten en asfalteren niet konden worden uitgevoerd. Hierdoor is zo veel stagnatie in de uitvoering ontstaan dat een openstelling voor het verkeer van de A50 bij Paalgraven in mei 2006, zoals Rijkswaterstaat eerder aankondigde, niet haalbaar meer is. De openstelling is nu gepland net voor de zomervakantie in medio juli 2006.

Kwaliteit van de weg
Rijkswaterstaat stelt de kwaliteit van de nieuw aan te leggen weg voorop om zodoende toekomstig onderhoud (en dus verkeershinder) minimaal te houden. Dit houdt in dat bepaalde werkzaamheden als beton storten en asfalteren bij regenval en/of vorst niet kunnen worden uitgevoerd. Met het oog op die gewenste kwaliteit van de nieuwe weg is de uiteindelijke opleveringsdatum sterk weersafhankelijk.

Afronding volledige aanleg A50
De volledige aanleg van de nieuwe A50 is begin oktober 2006 dit jaar een feit. Na de openstelling voor het verkeer van het laatste gedeelte bij Paalgraven worden na de zomervakantie door Rijkswaterstaat, gemeente Oss en Provincie Noord-Brabant nog werkzaamheden uitgevoerd aan het onderliggend wegennet bij het noordelijke kruispunt waar de afrit van de A50, de toegang naar het bedrijventerrein Vorstengrafdonk en de provinciale weg naar Oss (N329) samen komen. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin oktober 2006 afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant