Inloopbijeenkomst Startnotitie MER verbreding N 209

Den Haag – Maandag 24 april 2006 is er een inloopbijeenkomst over de verbreding van de provinciale weg N 209 tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid in Bergschenhoek. Tijdens de inloopavond wordt ingegaan op het hoe en waarom van de wegverbreding. De eerste stap is het opstellen van een milieueffectrapportage. De bijeenkomst staat vooral in het teken van de voorgenomen opzet van de tracénota/ milieueffectrapportage (MER) voor deze verbreding en vindt plaats in het kader van de formele inspraak op de Startnotitie voor de tracénota /MER.

De startnotitie en de bijeenkomst van 24 april 2006 zijn bedoeld om te informeren over het voorgenomen milieueffectenonderzoek. De besluitvorming rondom de tracé-/MER-procedure vindt plaats op gemeentelijke niveau. De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond DCMR begeleidt de inspraak namens de gemeenten Rotterdam en Bergschenhoek. Reacties kunnen daarheen gezonden worden.

Inloopmiddag en -avond
De bijeenkomst is een inloopbijeenkomst. Dat wil zeggen dat er geen centrale presentatie gepland is. Bezoekers zijn welkom op maandag 24 april 2006 tussen 16.00 en 19.30 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek, Bergweg-Noord 39 in Bergschenhoek.

Achtergrond
Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van de Vinexlocatie Noordrand II in Bergschenhoek, zorgen voor extra verkeersdruk op de N 209, met name op het zuidelijke gedeelte van de N 209 tussen Bergschenhoek en de aansluiting met de A13. Om deze extra druk op te vangen, gaat de provincie Zuid-Holland de N 209 verbreden tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting Bergschenhoek (Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid).

De problemen op de N 209 rond Bergschenhoek hebben met name betrekking op de doorstroming van het verkeer. Door de toegenomen mobiliteit en de groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in het gebied tussen Zoetermeer en Rotterdam neemt de hoeveelheid verkeer op de N 209 zodanige vormen aan dat de huidige capaciteit niet volstaat. Een verkennende studie laat zien dat de oplossing ligt in het verbreden van de
N 209 en het verbeteren van de aansluiting met de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting op de Boterdorpseweg en de Bergweg-Zuid.

Planstudie
Samen met de stadsregio Rotterdam en de gemeenten Bergschenhoek en Rotterdam is de provincie Zuid-Holland een zogenaamde planstudie gestart. Deze planstudie heeft tot doel de bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden om de verbreding daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het starten van een studie naar milieueffecten van de verbreding is hiervan een onderdeel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland