Den Haag: Infoborden luchtkwaliteit Veerkades

Den Haag – Vanaf donderdag 2 maart 2006 laten twee borden aan weerszijden van de Veerkades aan de inrijdende automobilisten zien wat daar de actuele luchtkwaliteit is. Deze borden zijn vandaag onthuld door initiatiefnemer raadslid M. de Jong en wethouder M. Smits (Duurzaamheid). Doel van de borden is met name de passerende automobilisten bewust te maken van hun bijdrage aan de luchtverontreiniging.

De borden tonen voor de beide kritische componenten NO2 en fijn stof de laatste uurgemiddelde concentraties zoals het RIVM die meet op de Amsterdamse Veerkade. Het traject Amsterdamse Veerkade – Stille Veerkade – Paviljoensgracht – Lutherse Burgwal, onderdeel van de parkeerroute, is een groot luchtkwaliteitsknelpunt in Den Haag. Het plan van aanpak luchtkwaliteit (update 2005) en het recent aangenomen VerkeersCirculatiePlan-Binnenstad moeten hierin verbetering gaan brengen.

De grenswaarden voor uurgemiddelden worden eigenlijk nooit overschreden. Maar de gemeten uurgemiddelden zijn natuurlijk wel een indicatie voor het jaargemiddelde en voor het daggemiddelde, grenswaarden die de afgelopen jaren wèl overschreden werden. Daarom laten de borden bij een úúrgemiddelde dat lager ligt dan de grenswaarde voor het jáárgemiddelde (40 microgram/m3) een groene smiley zien, en anders een rood treurig gezichtje. Een treurig gezichtje wil dus nog niet zeggen dat het jaargemiddelde wordt overschreden, maar geeft wel aan dat het een ongewenste situatie is die niet te vaak moet voorkomen. Overigens bleken de borden tijdens de onthulling nog niet helemaal goed te werken: de waarden van middernacht stonden nog aangegeven. Inmiddels is dat probleem opgelost.

Meer informatie over de luchtkwaliteit in Den Haag is te vinden op www.denhaag.nl/lucht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag