Wijziging boetestelsel beroepsvervoer per 1-03-06

Den Haag – De Inspectie Verkeer en Waterstaat hanteert vanaf 1 maart 2006 een andere controlemethodiek voor overtredingen op de rij- en rusttijden in het beroepsvervoer over de weg.

De stelselwijziging heeft hoofdzakelijk te maken met gelijktrekking van de behandeling van personen- met goederenvervoer en het beroepsvervoer over de weg met andere bedrijfssectoren. De nieuwe methodiek stelt de inspectie bovendien in staat om een effectievere verdeling van de controles over de bedrijven te bewerkstelligen. Verder zijn de boetes op overtredingen in het taxivervoer die de inspecteur het controleren bemoeilijken (bijvoorbeeld werkmap niet ingevuld) verhoogd.

Een overtreding van het Arbeidstijdensluit-vervoer komt de overtreder in de nieuwe regeling te staan op een boete van minimaal € 100,–.

Op www.ivw.nl vindt u meer informatie over de beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)