Verkeershinder op N 209 Bleiswijk

Den Haag – De provincie Zuid-Holland start 6 maart 2006 met voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Hoefweg en de Nieuwe Hoefweg (N 209) in Bleiswijk. Onderdeel hiervan is het rooien van 128 bomen. De weg wordt niet afgesloten. Ter hoogte van de werkzaamheden kan er van tijd tot tijd enige hinder ontstaan door de veiligheidsmaatregelen.

Inwoners van Bleiswijk en verkeer van en naar de veiling moet rekening houden met vertraging, evenals verkeer van en naar Zoetermeer, dat de N 209 gebruikt om naar Rotterdam te gaan.

Een verbreding van de N 209 gaat zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De provinciale weg N 209 (Nieuwe) Hoefweg krijgt ook een nieuwe aansluiting op de Rijksweg A12 en een ongelijkvloerse spoorwegovergang/kruising met de A12 (viaduct). Hiermee wordt de kans op file verkleind en de verkeersveiligheid vergroot.

Voor meer informatie over de reconstructie is een website ontwikkeld, www.n209.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland