CROW start workshopserie: Herken uw weg

Aan de slag met markeringen op de weg


Ede – Weggebruikers moeten in één oogopslag aan de inrichting van de weg kunnen zien welk verkeersgedrag van hen wordt verwacht. Daarom is een nieuw soort wegmarkering ontwikkeld. Om wegbeheerders te ondersteunen bij het implementeren van- en communiceren over deze essentiële herkenbaarheidkenmerken (EHK) gaat CROW vanaf 21 maart 2006 van start met een landelijke serie workshops ‘Herken uw weg’.

De nieuwe markeringen worden al in verschillende provincies toegepast. Uit onderzoek van de ANWB blijkt echter dat de betekenis van de markeringen nog niet bij alle weggebruikers duidelijk is. Daarom organiseert CROW de serie workshops ‘Herken uw weg’ die wegbeheerders antwoorden geeft op vragen als: ‘Hoe moeten de essentiële herkenbaarheidkenmerken (EHK) worden toegepast?’ ‘Hoe implementeer ik EHK?’ En bovenal: ‘Hoe communiceer ik hierover naar de weggebruiker?’

De workshops worden ondersteund met CROW publicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur’. Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Nationaal Mobiliteit Beraad, waarin alle overheden zijn vertegenwoordigd en is bedoeld als wegwijzer voor de wegbeheerders die de nieuwe markeringen gaan implementeren. Naast de publicatie is een speciale website ontwikkeld waar wegbeheerders aanvullende informatie vinden over de EHK en op de hoogte worden gehouden. (http://www.crow.nl/nl/Online_Kennis_en_tools/Wegontwerp/Essentile_kenmerken.html)

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW