Stroomlijnvariant A6-A1-A9 voor behoud landschap

Haarlem – “Uitbreiding van de bestaande rijkswegen A6-A1-A9 tussen Schiphol-Amsterdam-Almere (stroomlijnvariant) is de beste waarborg voor behoud en verbetering van het waardevolle landschap tussen Amsterdam en Gooi.” Dit concludeert gedeputeerde Patrick Poelmann op grond van het programma Groene Uitweg. Het programma Groene Uitweg is opgesteld door de provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschap in de regio, provincie Utrecht, ministeries en diverse natuur- en landbouw- en andere maatschappelijke organisaties.

Het gebied tussen Amsterdam en Hilversum is een landschap van rivieren, polders en plassen en maakt onderdeel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Het meest prominente vraagstuk in het Uitweggebied betreft enerzijds het verbeteren van de bereikbaarheid (wegverbinding) tussen Schiphol-Amsterdam-Almere en tegelijkertijd het behouden en ontwikkelen van het waardevolle landschap tussen Amsterdam en de Gooise stedelijke agglomeraties. De partijen in de Groene Uitweg willen gezamenlijk dit landschap duurzaam open en groen, divers in alle opzichten en recreatief aantrekkelijk maken en houden.

Het programma Groene Uitweg voorziet er onder meer in dat de snelweg A1 bij Muiden verdiept en via een aquaduct (tevens deels ecoduct) onder de Vecht wordt aangelegd. Hierdoor worden meerdere verbeteringen voor de leefomgeving mogelijk gemaakt. De geluidsoverlast verdwijnt, de recreatievaart heeft een betere doorvaart, er komt ruimte voor woningbouw in de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein en een natuurverbindingszone (de Natte As) wordt gerealiseerd tussen enerzijds de Vechtpolders in het Groene Hart en anderzijds het Naardermeer, het IJmeer en IJsselmeer. Het programma Groene Uitweg biedt agrariërs een perspectief om ook in de toekomst bedrijfsvoering in de kwetsbare veenweidepolders voort te zetten. Daarnaast zijn er nog veel andere projecten en maatregelen op het gebied van recreatie, cultuurhistorie, natuur en waterbeheer opgenomen.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd het programma Groene Uitweg onderdeel te laten zijn van de besluitvorming door het Kabinet over de verbetering van de wegverbinding tussen Schiphol-Amsterdam-Almere. Een Kabinetsbesluit wordt medio dit jaar verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland