Wegenbouw wil meewerken overlast te beperken

Gouda – “De wegenbouwers realiseren zich dat het onderhoud aan wegen hinder oplevert voor het verkeer en werken er graag aan mee die overlast tot het minimum te beperken. Samen met de opdrachtgever zal gezocht worden naar mogelijkheden en tijdstippen die de minste maatschappelijke overlast met zich meebrengen.”

Dat zei Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman tijdens een inleiding bij de bedrijvensociëteit A37 in De Schiphorst op maandagavond 20 februari 2006. Brinkman beklemtoont hiermee de bereidheid van de wegenbouwsector desgewenst ook ’s nachts en in het weekeinde te werken. Hierover was afgelopen week twijfel ontstaan na onduidelijkheden in de media over de planning van het wegonderhoud. “Het wegonderhoud in Nederland is hoogstnoodzakelijk en we zien liever geen uitstel. Integendeel zelfs. Het signaal van een aantal gespecialiseerde wegenbouwbedrijven dat zij het werk niet aan zouden kunnen, komt vooral voort uit een concentratie van werk gedurende een beperkt aantal maanden per jaar. Vaak komt pas in de loop van maart werk op de markt, terwijl de werkzaamheden al veel eerder in het jaar kunnen aanvangen. Anders dan velen denken, is er vanuit de bouw vandaag de dag veelal geen reden meer tot uitstel. Technieken en productiemethoden zijn de afgelopen jaren veranderd. Juist om capaciteitsproblemen in deelsectoren te voorkomen, willen veel bedrijven eerder in het jaar aan de slag. Hierover wordt momenteel constructief overlegd met Rijkswaterstaat. Opdrachtgevers en bouwbedrijven hebben beiden belang bij het snel realiseren van het noodzakelijke onderhoud”, aldus Brinkman.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)