Snelle aanpak files knooppunt A50/A58 Ekkersrijt

‘s-Hertogenbosch – Op 20 februari 2006 start Rijkswaterstaat met de aanpassing van het knooppunt Ekkersrijt, de verbindende schakel tussen de A50 Eindhoven-Oss en de A58 Eindhoven-Tilburg/Den Bosch. Om de dagelijkse files op het knooppunt Ekkersrijt op korte termijn te verminderen, neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen zodat onder andere één van de verkeerslichten komt te vervallen. Deze maatregelen lopen vooruit op de aanleg van een geheel nieuw knooppunt Ekkersrijt waarbij de verkeerslichten helemaal verdwijnen. Deze grootschalige ombouw van het knooppunt start op zijn vroegst eind 2006. Deze aanpassing van het knooppunt voor de korte termijn is een van de ruim 130 maatregelen die in het kader van het project Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant genomen worden om de regio Eindhoven de komende jaren bereikbaar te houden.

Vooruitlopend op de volledige ombouw van het knooppunt worden nu een aantal maatregelen genomen die een direct positief effect hebben op de files. Allereerst wordt de huidige A58 voor het verkeer richting Tilburg/Den Bosch zo’n 100 meter verschoven naar het zuiden en komt daarmee tegen de bestaande rijbaan voor het verkeer vanuit Tilburg richting Eindhoven aan te liggen. Nu worden de beide rijbanen nog door een strook bomen van elkaar gescheiden. Door de beide rijbanen tegen elkaar aan te plaatsen, vervalt één van de verkeerslichten. Daarnaast worden de opstelvakken op de A58 voor verkeer uit Tilburg richting Eindhoven-centrum verlengd. Ook het links afslaand verkeer komend vanaf de Kennedylaan naar A58 richting Tilburg krijgt bij de verkeerslichten meer ruimte op het opstelvak. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, worden vanaf .. februari een aantal bomen gekapt. In april starten de daadwerkelijke werkzaamheden aan de bestaande weg. Er wordt zoveel mogelijk buiten de bestaande wegen gewerkt om het verkeer minimaal te hinderen.

Nieuw knooppunt Ekkersrijt
Deze maatregelen verbeteren de doorstroming op het knooppunt op korte termijn. Voor een structurele oplossing voor de files wordt het knooppunt Ekkersrijt grootschalig omgebouwd. Deze ombouw start op z\’n vroegst in het najaar van 2006 en duurt circa 2,5 jaar. Door deze ombouw worden de A50 en de A58 iets ten noorden van de bestaande kruisingen met elkaar verbonden, in een boog om het meubelplein Ekkersrijt. Op dit moment wordt hiervoor nog de bestemmingsplanprocedure doorlopen. De reconstructie van knooppunt Ekkersrijt maakt onderdeel uit van de ombouw van de A2/A67 Randweg Eindhoven.

Grootschalige ombouw van A2/A67 Randweg Eindhoven
Rijkswaterstaat start medio 2006 met de grootschalige ombouw van de A2/A67 Randweg Eindhoven. Daarbij wordt de randweg uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat zijn bestemming in de regio Eindhoven heeft. Voor het doorgaande verkeer worden op de plaats van de bestaande Randweg de rijbanen vernieuwd. De weggebruiker met een bestemming in de regio Eindhoven kiest voor de parallelbanen. Voor de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leendeheide moet het verkeer kiezen voor de doorgaande rijbanen of de parallelbanen. Meer informatie over de geplande uitbreiding van de Randweg Eindhoven is te vinden op de website
www.randwegeindhoven.nl.

Onderdeel van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant
Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant is een project waarbij Rijkswaterstaat intensief samenwerkt met alle 21 gemeenten in de regio, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de provincie Noord-Brabant om de doorstroming van het verkeer in de gehele regio te verbeteren. Doel van het project is de bestaande infrastructuur beter te benutten waardoor de doorstroming in de regio verbeterd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Noord-Brabant