Pitstop Brinkhorst project N31 Waldwei

Garyp – Met een flinke delegatie bracht minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst vanochtend een bliksembezoek aan het project N31. Dit in het kader van het thema ‘werken aan innovatie in de bouw’. Een initiatief van de Regieraad Bouw regio Noord en het VNO NCW Noord. De minister reageerde zichtbaar enthousiast op de toelichting op de innovatieve DBFM contractvorm. De minister was vooral nieuwsgierig naar de suggesties van Waldwei.com en Rijkswaterstaat hoe innovatieve aspecten geïmplementeerd kunnen worden in de nieuwe op te stellen aanbestedingswet.

Voorbeeldproject N31
Zowel de opdrachtnemer van het project (Waldwei.com) als de opdrachtgever Rijkswaterstaat voelden zich vereerd dat dit project als voorbeeldproject dient. Na een welkomstwoord en korte inleiding namens beide ontvangende partijen door de voorzitter van de Raad van Bestuur Ronald Dirksen van Bouwcombinatie Waldwei v.o.f., tevens lid van de Noordelijke Regieraad Bouw, was het woord aan Waldwei.com. Plaatsvervangend directeur Jan Willem Bruining sprak enthousiast over procesbeheersing en innovatie en deed de unieke samenwerkingsvorm met Rijkswaterstaat uit de doeken. De minister haakte al snel in om vervolgens met de aanwezige partijen in discussie te gaan. Peter Struik, HID van Rijkswaterstaat Noord benadrukte dat de sector met deze nieuwe contractvormen, die Rijkswaterstaat overal wil toepassen, een grote kans heeft om het imago van de bouwsector als geheel te verbeteren en daarmee ook voor jonge mensen een aantrekkelijk werkgever te zijn. Hij pleitte ervoor dat ook in de aanbestedingsregels meer mogelijkheden zitten voor aanbieders om zich te onderscheiden op kwaliteit.

De Regieraad Bouw werkt mee aan voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving in de bouw en wil hoognodige veranderingsprocessen binnen de bouw op gang brengen en houden. Speerpunten zijn het op gang brengen van vernieuwing, het herstellen van vertrouwen en het normaliseren van verhoudingen. Het is een initiatief van de ministers EZ, VROM, en V&W. De bouwsector moet weer het predikaat ‘gezond, transparant en innovatief’ kunnen voeren.

Inhoud van het project N31
Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Waldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.
Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Waldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)