Overleg Brabant en Limburg (B) cadmium en vervoer

‘s-Hertogenbosch – De provincies Noord-Brabant en Belgisch-Limburg gaan bestuurlijk de krachten bundelen om meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen voor de volksgezondheid van de cadmiumvervuiling in de Kempen. Dat is een van de afspraken die zijn gemaakt tijdens het werkbezoek van de Bestendige Deputatie van Belgisch-Limburg aan het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Bestendige Deputatie van de provincie Belgisch-Limburg hebben afgesproken om vanuit de overheden de cadmiumproblematiek in het grensgebied van de Kempen nader te onderzoeken. Ook streven zij er naar om de uitwisseling van informatie tussen Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) te verbeteren.

Tijdens het overleg zijn verder afspraken gemaakt over andere actuele thema’s, zoals de luchtkwaliteit. In Vlaanderen is dat de bestuurlijke bevoegdheid van het Vlaams Gewest. De delegatie uit Belgisch Limburg heeft aangeboden om de provincie Noord-Brabant in contact te brengen met vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest. Het doel daarvan is onder meer om meetgegevens uit te wisselen alsmede informatie over meettechnieken in Vlaanderen en Noord-Brabant.

De provincies willen tot slot ook een slag maken in de verbetering van de infrastructuur tussen Belgisch-Limburg en Noord-Brabant. Afgesproken is dat de colleges elk op hun manier zullen lobbyen met Den Haag en de Vlaamse gewestregering voor de opwaardering van de N69/N74 (de weg van Eindhoven naar Hasselt). Voor Belgisch-Limburg is een goede wegverbinding van belang in verband met de uitbouw van het stedelijk netwerk Lommel-Neerpelt-Overpelt. Deze goede wegverbinding vormt mede de basis voor de verdere economische en logistieke ontwikkeling van Limburg en draagt bij tot de verder ontsluiting van Limburg en de stedelijke ontwikkeling tot een ruimer gebied, gaande tot Genk en Hasselt.

Over de IJzeren Rijn stellen beide provincies met tevredenheid vast dat Den Haag en Brussel op één lijn zitten voor de spoedige heropening op het bestaande historisch tracé. Het ontbreken van een spoorverbinding tussen Eindhoven en Hasselt wordt door beide provincies als een gemis gezien. Een goede internationale busverbinding als alternatief staat op de agenda, maar stuit vooralsnog op problemen op het gebied van regelgeving en financiering.

Het overleg stond onderleiding van gouverneur Stevaert en de Commissaris van de Koningin Maij-Weggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant