Definitief akkoord A4 Zuid

‘s-Hertogenbosch – Op 2 februari 2006 in de nazit van de Bestuurscommissie BrabantStad de bestuursovereenkomst A4-Zuid getekend door minister Karla Peijs en gedeputeerde Eric Janse de Jonge. Rijk en provincie leggen met deze overeenkomst nadere afspraken vast over de bestuurlijke samenwerking bij de voorbereidingen, aanleg en openstelling van de A4-Zuid, in aanvulling op de reeds gemaakte afspraken. Streven is om de weg voor 2011 op te leveren. De A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom maakt onderdeel uit van de grote noord-zuid route van Amsterdam naar Antwerpen.

Het betekent onder andere dat de minister op korte termijn een tracébesluit zal nemen zodat de weg voor 2011 aangelegd kan worden. Provincie en Rijk gaan gezamenlijk aan de slag met de aanbestedingsprocedure, waarbij de mogelijkheden voor een PPS in beeld zijn. De Provincie neemt een bemiddelende rol in de regio en spant zich in om alle benodigde vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en natuurcompensatie op tijd rond te krijgen. Er ligt een bijzondere verantwoordelijkheid bij de verschillende overheden voor de hervestiging van bedrijven en in het bijzonder de glastuinbouwbedrijven, die als gevolg van de aanleg van de A4 een andere locatie moeten zoeken.

Het gehele project wordt aanbesteed voor maximaal 218 miljoen euro. Waarbij het Rijk 176 miljoen euro voor haar rekening neemt en de regio (gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, de provincies Zeeland en Noord-Brabant) 42 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant