Maatregelen op N 210 na lichte verzakking

Den Haag – De provincie Zuid-Holland heeft tijdens haar reguliere schouw en metingen een lichte verzakking geconstateerd in de N 210 / C.G. Roosweg tussen de Zuidbroekse Opweg en Bergambacht. De provincie heeft direct maatregelen genomen om erger te voorkomen. Het verkeer wordt met een verkeersregelinstallatie over een lengte van 125 meter over één rijstrook in het midden van de weg geleid. Dit kan vertragingen opleveren. Daarnaast geldt er een maximumsnelheid van 50 km per uur. Hierop vindt controle plaats. Vanaf week 6 van 2006 wordt de weg gestabiliseerd met een al eerder toegepaste constructie. De werkzaamheden duren ten minste drie weken.

Alternatieven doorgaand verkeer
Om vertragingen op de N 210 te beperken adviseert de provincie het verkeer uit westelijke richting vanaf het Kralingseplein via de A16 en A20 richting Gouda te rijden. En vervolgens bij Moordrecht de afslag Gouda-West (afslag 18) te nemen om via de N 456 naar de N 207, richting Bergambacht te rijden. Verkeer uit oostelijke richting kan bij Bergambacht kiezen voor de N 207 richting Gouda en vervolgens via de A20 richting Rotterdam rijden.

Preventieve maatregel
De verzakking treedt op nabij hectometerpaal 11.3 in het wegdeel tussen de Zuidbroekse Opweg en de gemeentegrens van Bergambacht. Ongeveer een jaar geleden zijn op nagenoeg dezelfde plek diverse verzakkingen geweest, waarbij de provincie zes bakken heeft vervangen of gestabiliseerd. Om verdere verzakkingen op dit kwetsbare weggedeelte te voorkomen, leidt de tijdelijke verkeersregelinstallatie het verkeer – om en om – over het midden van de weg. Dit voorkomt dat er teveel verkeer in één keer over het in beweging zijnde weggedeelte rijdt. Daarnaast kiest de provincie voor snelle stabilisatie met een zogenoemde preventieve maatregel. Deze maatregel is speciaal ontworpen voor een verzakking van de N 210 en houdt – simpel gezegd – in dat de weg wordt verankerd met ‘beugels’. Tijdens de werkzaamheden sluit de provincie de parallelweg tussen de Zuidbroekse Opweg en de N 207 / Bergambacht af.
Landbouwverkeer en fietsers op de parallelweg worden dan omgeleid via Zuidbroek en Benedenberg.

Voor actuele informatie over de verkeershinder kunt u kijken op www.n210.nl en op www.zuid-holland.nl onder verkeer en vervoer, werken in uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland