Start kappen bomen voor aanleg N280-Oost

Maastricht – De Provincie Limburg kapt tussen 23 en 30 januari 2006 de 122 inlandse eiken aan de noordkant van de provinciale N68 tussen Roermond en de Duitse grens. De kap is nodig om de N280-Oost aan te kunnen leggen. De aanleg van de N280-Oost is onderdeel van het infrastructurele project Via Limburg.

De Provincie heeft voor de aanleg van de nieuwe weg N280-Oost een milieueffectrapportage laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat het landschap en de natuur in het gebied het meest gebaat zijn bij een bundeling van wegen. Vandaar dat de nieuwe weg dicht tegen de bestaande weg (N68) aangelegd wordt. Door de bundeling van de beide wegen is de Provincie genoodzaakt om de 122 inlandse eiken te kappen. De bomen staan namelijk in het toekomstige talud van de N280.

De milieueffectrapportage wordt ook verricht om vast te stellen hoeveel natuurwaarde verloren gaat door de aanleg van de nieuwe weg. Dit dient gecompenseerd te worden. Zo worden ook de gekapte eiken gecompenseerd. Als de N280-Oost eind 2007 klaar is, worden in de bermen van de N280-Oost nieuwe eiken geplant. Daarnaast legt de Provincie ruim 25 hectare (ca. 50 voetbalvelden) nieuwe natuurgebieden aan om de verloren natuurwaarden door de aanleg van de N280-Oost te compenseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg