Aantal boetes voor verkeersovertredingen gestegen

Rotterdam – Het aantal boetes voor verkeersovertredingen is in 2005 met een kleine zes procent gestegen. In 2005 zijn in totaal bijna elf miljoen verkeersboetes opgelegd aan weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels hebben gehouden. Dit staat in de jaarcijfers van het CJIB. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de extra inzet van trajectcontrole. Het percentage staandehoudingen in de regio is volgens het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) met bijna 3% toegenomen. Daarnaast zijn er in 2005 meer roodlicht-overtredingen en alcoholmisdrijven in het verkeer geconstateerd. Het aantal boetes voor het niet dragen van gordel of helm is juist afgenomen.

De toename van het aantal bekeuringen voor snelheidsovertredingen van 7.270.983 naar 7.964.151 (+ 8.7%) komt volledig voor rekening van de extra handhaving met trajectcontrolesystemen. Ondanks het feit dat trajectcontrole het overtredingspercentage veelal verlaagt naar enkele procenten, zorgen het grote verkeersaanbod en de permanente controle nog altijd voor een hoog aantal boetes. Het BVOM verbaast zich over het grote aantal overtreders. Alle controles zijn vooraf grootschalig aangekondigd en bovendien staan er borden en billboards op deze trajecten. Trajectcontrole heeft als hoofddoel de uitstoot van schadelijke stoffen en het lawaai te verminderen. Daarnaast draagt het bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid op de weg door het bevorderen van een homogene snelheid.

Minder boetes voor gordel en helm
Hoewel de politie in 2005 evenveel heeft gecontroleerd op gordel en helm, is het aantal boetes voor het niet dragen van gordel en helm afgenomen. In 2005 zijn bijna 370.000 mensen bekeurd voor het niet dragen van de autogordel (- 3%). Bij helm is de afname nog veel groter: 72.000 mensen zijn bekeurd voor het niet dragen van de veiligheidshelm (- 16%).

Alcoholmisdrijven
Opvallend is verder de toename van het aantal geconstateerde alcoholmisdrijven in 2005 (+ 13%). Dit wordt deels veroorzaakt door de toename van het aantal controles. Belangrijker is echter het feit, dat de politie meer dan voorheen controleert op plaatsen waar het risico van beschonken bestuurders groot is, zoals bijvoorbeeld bij sportkantines en horecagelegenheden. Met de invoering van de nieuwe 0,2 promille limiet voor beginnend bestuurders per 1 januari 2006 zullen op deze plaatsen nog vaker alcoholcontroles worden gehouden.

Rood licht
De lichte toename van het aantal bekeuringen voor rijden door rood licht, wordt veroorzaakt door de extra mobiele controles die de politie iin 2005 heeft verricht. Gelukkig is het percentage mensen dat door rood licht rijdt laag, maar nog altijd gebeuren er verkeersongelukken doordat mensen het rode verkeerslicht negeren.

Speerpunt – (2004) – 2005
Snelheid – (7.270.983) – 7.964.151
Rood licht – (379.370) – 401.421
Alcohol – (25.329) – 28.666
Gordel – (379.834) – 368.234
Helm – (86.394) – 72.233

Een overzicht van de resultaten uit de verschillende politieregio’s is te vinden in het overzicht van het CJIB 2005 (onder het kopje ‘Meer weten’ op www.verkeershandhaving.nl).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Openbaar Ministerie Landelijk Parket