Provincie Brabant pleit voor station Maarheeze

’s Hertogenbosch – Tijdens de vergadering van de Commissie Economie, Mobiliteit en Grote stedenbeleid (EMG) hebben alle fracties, met uitzondering van de VVD, ingestemd met het initiatief van statenlid Althuizen (PvdA) om via het college van GS bij minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) geld te vragen voor de aanleg van een station Maarheeze. Dit geld kan beschikbaar komen via de compensatie voor grootscheepse wegwerkzaamheden waarvoor de minister heeft aangekondigd geld vrij te willen maken.

Leden van de Commissie EMG ijveren al langere tijd voor de aanleg van een station Maarheeze. Door het station de status van P+R (Parkeren en Rijden) te geven, hoopt de provincie gelden toegekend te krijgen die minister Peijs beschikbaar stelt als compensatie voor forenzen die in de file staan bij wegwerkzaamheden. Op de A2 vanaf Maarheeze richting noorden staan komende jaren meerdere wegwerkzaamheden gepland.

De aanleg van station Maarheeze zou in de ogen van de provincie voorlopig een tijdelijk karakter moeten hebben. Zo kan in de praktijk worden onderzocht of er voldoende reizigersaanbod is om een permananet station Maarheeze in gebruik te nemen. Verdere financiering voor de aanleg zou moeten komen van de gemeente Cranendonck en het SRE, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant