KNV: koppeling RO en luchtkwaliteit loslaten

Den Haag – De koppeling tussen ruimtelijke ordening en het naleven van luchtkwaliteitsnormen moet worden losgelaten. Doordat in Nederland luchtkwaliteit ten onrechte wordt gekoppeld aan de bouw van wegen, winkels en woningen, staat Nederland stil. Dit zegt de voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Roelf H. de Boer in zijn Nieuwjaarsrede van 11 januari 2006.

In bijzijn van staatssecretaris Van Geel van Milieu, pleit de voorzitter van KNV voor een schoon wagenpark door middel van subsidiëring van Euro V motoren en van roetfilters. Dit is een gepast instrument om de strenge Europese normen voor luchtkwaliteit na te leven. Het stilleggen van infrastructurele projecten levert geen milieuwinst op. “Het zorgt ervoor dat Nederland op slot gaat, waarbij de sleutel is weggegooid.” Aldus Roelf H. de Boer.

De koppeling tussen Ruimtelijke Ordening en luchtkwaliteit wordt niet door Europa voorgeschreven. De Europese Commissie stelt zelfs dat de aanleg van infrastructuur in zijn algemeenheid niet gehinderd wordt door Europese luchtkwaliteitregels. Nederland heeft hier dus zelf een striktere uitvoering aan gegeven en kan dat op eenvoudige wijze weer ongedaan maken. Hierdoor moet het weer mogelijk zijn om te bouwen aan scholen, wegen, winkels en woningen. Dat is goed voor het Nederlandse welzijn, zonder dat dit ten koste gaat van het nationale milieu.

KNV verwacht dat een ontkoppeling van de normen er ook toe zal leiden dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gereserveerd geld sneller zal inzetten voor de oplossingen van verkeersknelpunten die de economie de meeste schade berokkenen. Het Ministerie heeft geld voor infrastructurele projecten, maar momenteel wordt dat niet uitgegeven. KNV vindt dat niet verstandig en biedt het Ministerie aan om actief mee te denken over projecten die het waard zijn om er geld in te steken.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)