Utrecht wil gesloten overkapping A2 bij Leidsche Rijn

Utrecht – In tegenstelling tot eerdere plannen komen er waarschijnlijk geen open gedeeltes in de overkapping van de A2 bij Leidsche Rijn. Het college van de gemeente Utrecht verzoekt Rijkswaterstaat, opdrachtgever voor de bouw van de overkapping, het programma van eisen in die zin aan te passen. Rijkswaterstaat staat daar positief tegenover, maar moet nog een besluit nemen. De aanpassing zou betekenen dat auto’s in de toekomst over een lengte van ruim 1,6 kilometer door een tunnel rijden. De ruimte op de overkapping wordt gebruikt voor bebouwing (onder andere Leidsche Rijn Centrum), een park en lokale wegen. Rijkswaterstaat is inmiddels de aanbesteding van het project gestart. De bouw van het nieuwe overkapte stuk snelweg start in 2007 en moet in 2010 klaar zijn.

De snelweg A2 verschuift ter hoogte van Leidsche Rijn zo’n 100 meter naar het westen en wordt verbreed om de capaciteit te vergroten. Het nieuwe deel van de snelweg komt in een bovengrondse overkapping om geluidsoverlast te verminderen, de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren en om meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken. De tunnelbuizen zijn voorzien van vluchtstroken, permanente camerabewaking en geluidsinstallaties, vluchtdeuren en elektronica om automobilisten bij calamiteiten snel informatie te verstrekken. In 2002 is gekozen voor een dicht-open-constructie (DODO), begin 2005 werd al besloten om de open gedeeltes te verkleinen. Met name vanuit veiligheidsoverwegingen werd in 2002 gekozen voor open delen in de tunnel. Destijds bestond er echter nog geen Rijksbeleid over tunnelveiligheid. Inmiddels is dit wel ontwikkeld en op basis daarvan zijn open delen in de overkapping niet meer nodig. Ook is inmiddels een convenant met de LPG-branche gesloten over de brandwerendheid van tankwagens dat de kans op ongevallen verder reduceert. In de tunnel komen tien rijstroken: in beide richtingen drie op de hoofdrijbaan en twee op de parallelbaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht