Reageren op plannen N 210 tijdens inspraakavonden

Den Haag – De provincie Zuid-Holland is bezig met de voorbereidingen van een nieuwe N 210. Hiervoor loopt in drie betrokken gemeenten, Krimpen aan den IJssel, Bergambacht en Nederlek een procedure om te komen tot een Milieu Effect Rapport (MER) en een procedure voor een nieuw bestemmingsplan. Het concept-MER en het voorontwerp bestemmingsplan zijn door de gemeenteraden vrijgegeven voor inspraak aan bewoners van de gemeenten en andere belanghebbenden. Hiervoor liggen beide stukken vanaf maandag 2 januari 2006 zes weken ter inzage in de gemeentehuizen. Daarnaast organiseert elke gemeente een inspraakavond.

Het gebied waarop het project van de nieuwe N 210 betrekking heeft, begint in Krimpen aan den IJssel bij de kruising met de Nieuwe Tiendweg en eindigt in Bergambacht op de kruising met de N 207/N 478. Het bestemmingsplan en het Milieu Effect Rapport (MER) hebben betrekking op het huidige tracé van de N 210 en globaal een strook van dertig meter ten zuiden daarvan. Ook gaat het om de ruimte die nodig is voor vervanging van de kruisingen door rotondes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland