Omlegging N201 Aalsmeer – Uithoorn gegund

Haarlem – De Provincie Noord-Holland gunt op 22 december 2005 het contract voor
de omlegging van de N201 bij Aalsmeer-Uithoorn aan aannemerscombinatie Heijmans-
Boskalis. Het werk behelst de aanleg van een nieuwe provinciale weg vanaf de Ringvaart tot de Amstel. Ook de aanleg van een tunnel onder de Ringvaart behoort tot de
werkzaamheden. De omlegging maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de N201 tussen de A4 bij Hoofddorp en Amstelhoek.

Over de omlegging van de N201 is jarenlang gesproken. In november 2004 sloot de
provincie Noord-Holland een Realisatieovereenkomst met de gemeenten Aalsmeer, De
Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Daarin zijn afspraken vastgelegd over het
tracé, de financiering en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daarmee is de basis gelegd voor de verbetering van een van de drukste provinciale wegen van Nederland. Deze verbetering is van groot economisch belang voor het regionale bedrijfsleven en voor de leefbaarheid en veiligheid in de dorpskernen.

De ondertekening van het contract voor de omlegging betekent de daadwerkelijke start van de uitvoering van het N201-programma. Het gaat om een zogenoemd design & construct contract, waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de realisatie.

De programmaorganisatie N201 van de provincie Noord-Holland voert de regie over het
werk. Met het contract is een bedrag van circa 84,5 miljoen euro gemoeid.

Eind 2010 moet het werk zijn afgerond. De planologische procedures om de omlegging
mogelijk te maken lopen nog.

De gunning van een tweede project in het N201-programma, de verbreding van de Kruisweg in de gemeente Haarlemmermeer, wordt in het voorjaar van 2006 verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N201+