Heijmans: Ontwerp & uitvoering weg Aalsmeer-Uithoorn

‘s-Hertogenbosch – Heijmans Infra heeft van de Provincie Noord-Holland opdracht gekregen voor het ontwerp en de realisatie van de omlegging provinciale weg Aalsmeer – Uithoorn. De totale aanneemsom van het design & construct-project bedraagt ruim € 84 miljoen.

Heijmans Infra start met de werkzaamheden op 1 januari 2006 en verwacht de opdracht in december 2010 af te ronden. Het werk wordt in samenwerking met Boskalis uitgevoerd, dat het droog- en nat grondverzet voor zijn rekening neemt. Dit vormt 15% van de totale aanneemsom. De omlegging van de N201, Aalsmeer – Uithoorn, omvat de aanleg van circa zeven kilometer nieuwe provinciale weg, inclusief openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel van het project is een nieuwe tunnel onder de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder met een gesloten deel van circa 700 meter en een openbakgedeelte op kruisende wegen. Verder worden viaducten, fietsbruggen en -tunnels, overkluizingen, bruggen en duikers gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV