N31 Waldwei: sloop oude Fonejachtbrug

Garyp РMet een enorme sloopkraan zullen de liggers van ̩̩n van de vier brugdekken van de oude Fonejachtbrug worden uitgehesen. De sloop- en hijswerkzaamheden vinden plaats op donderdag 22 en vrijdag 22 december 2005 . Halverwege december is al begonnen met de sloop van het brugdek. Met een knipbek en sloophamer zijn de verbindingen tussen de liggers doorgeknipt -en gehakt. De kraan, een 500 tonner, werkt vanaf het veld achter de brugklep en het brugdek met de rug naar Garyp toe. Vandaaruit zullen de liggers langs het Prinses Margriet Kanaal worden neergelegd en later worden afgevoerd. Tijdens het uithijsen is onder de brug een ponton aanwezig om het groffe puin op te vangen.

Eerste fase sloop
Dit is de eerste fase van de sloop van de oude Fonejachtbrug. In de komende drie maanden zullen de brugklep en de overige drie brugdekken gefaseerd worden uitgehesen. Halverwege januari 2006 is de stalen brugklep aan de beurt. Verwachting is dat de sloop eind maart 2006 is afgerond.

De sloop- en hijswerkzaamheden worden, in onderaanneming van Bouwcombinatie Wâldwei, uitgevoerd door Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken uit Alphen aan den Rijn.

In het tweede kwartaal van 2006 wordt begonnen met de bouw van de zuidelijke brug. Deze brug zal bestaan uit 2 rijstroken richting Drachten voor wat betreft de N31, 2 rijstroken voor de Stûkenwei en een vrijliggend fietspad. Volgens planning zal de brug eind 2007 opengesteld worden voor het verkeer.

Oponthoud scheepvaart bij brug Fonejacht op 22 en 23 december 2005
In verband met het uithijsen van de liggers van de oude Fonejachtbrug dient de scheepvaart op 22 en 23 december 2005 rekening te houden met mogelijk oponthoud van ca. 2 uren. De Fonejachtbrug is vanaf 15 december tot 1 april 2006 alleen op afroep open voor de scheepvaart. De brug wordt uitsluitend rond het hele uur bediend.

Inhoud van het project
Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)