Pilotproject voor behoud rugstreeppad

Heerenveen – Oranjewoud gaat in opdracht van de provincie Flevoland een managementplan opstellen voor de rugstreeppad in de Noordoostpolder. In het plan wordt vastgelegd hoe deze zeldzame paddensoort in de polder duurzaam in stand kan worden gehouden, zonder dat dit economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de weg staat.

De opdracht is een pilotproject binnen het nieuwe beleid van de leefgebiedenbenadering. Doel is om de populaties van bedreigde diersoorten te versterken en tegelijkertijd de flora- en faunawet te versoepelen bij ruimtelijke ingrepen in het leefgebied van de diersoorten.

Uitstervend ras
De rugstreeppad wordt op Europees niveau gezien als uitstervend ras, maar komt veel voor in de Noordoostpolder. Van de Europese Unie mag er in de leefgebieden van het dier niet worden gebouwd. Dit zorgt voor veel oponthoud bij bouwplannen.

Soepeler vergunningentraject
Eén van de doelstellingen van het managementplan is daarom om het vergunningentraject te versoepelen. Een goede uitwerking van het plan zal ook richting geven aan de strategie van het Rijk ten opzichte van de leefgebiedenbenadering.

De ecologen van Oranjewoud hebben al een groot aantal projecten uitgevoerd met de Rugstreeppad als aanleiding of als doelsoort. Zij beschikken in grote mate over kennis van deze beschermde diersoort, zijn gedrag en zijn leefgebieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.