Nieuwe maatregelen om stad bereikbaar te houden

Amsterdam – Het college van B&W heeft een aantal nieuwe maatregelen voorgesteld om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Amsterdam tussen 2006 en 2008 zo optimaal mogelijk te houden, ondanks de vele werkzaamheden in de stad. Succesvolle maatregelen worden voortgezet, maar er zijn ook nieuwe maatregelen nodig.

Wethouder Van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur): “We blijven hard werken aan een bereikbare stad. Op verschillende plekken in de stad wordt er gewerkt aan riolering, bruggen, rail en wegen. De stadsregisseur ziet erop toe dat gedurende het werk de stad ook goed bereikbaar blijft. De komende jaren staat er weer veel op stapel, maar met goede planning en beheersing kunnen we veel hinder wegnemen.”

Nieuwe maatregelen

Een van de nieuwe maatregelen is dat er maar op één belangrijke toegangsweg (corridor) tegelijk mag worden gewerkt. Werk op de Wibautas wordt daarom uitgesteld tot andere grote projecten, zoals de Noord-Zuidlijn en de Nieuwe Leeuwarderweg, zijn afgerond of de hinder daarvan voldoende is afgenomen. Een ander voorstel is om de werktijden voor projecten in winkelstraten uit te breiden van zeven uur ‘s ochtends tot zeven uur ’s avonds. Hierdoor zijn projecten sneller klaar.

Ook op andere manieren kan de hinder worden beperkt. In de Bilderdijkstraat in Oud-West wordt een pilot-project gestart, waarin ervaring wordt opgedaan met het aanbesteden aan één aannemer. Hierdoor wordt de uitvoeringsduur verkort en is er minder overlast op straat.

Speciale gebieden

Een aantal gebieden wordt expliciet genoemd, omdat hier veel projecten gaan plaatsvinden en ze een belangrijke ligging hebben. Het Westelijk Havengebied is hier één van. Het is een gebied met weinig hoofdroutes waar de komende jaren veel werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Het voorstel is daarom dat er maar op één hoofdroute tegelijk mag worden gewerkt. Ook moeten op de Basisweg altijd twee rijstroken per richting beschikbaar zijn om doorstroming te garanderen. Voor dit gebied wordt gekeken of er een gebiedsregisseur kan worden aangesteld. Voor de Zuidas wordt een gebiedsregisseur aangesteld. Ook in en rond de Jan van Galenstraat en het Food Center wordt in de zomermaanden van 2007 kort en hevig gewerkt. Deze werkzaamheden mogen in ieder geval niet samenvallen met de projecten in de De Clercqstraat en de Bilderdijkstraat die in 2007/2008 zijn gepland.

Succesvolle maatregelen

Een goed voorbeeld van de succesvolle maatregelen die in stand wordt gehouden, is de maatregel dat straten in Amsterdam maximaal eenmaal in de vijf jaar mogen worden opengebroken. Bovendien moeten projecten met een afsluiting op een belangrijke toegangsweg zoveel mogelijk in de relatief rustige zomermaanden worden uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam