Matchmaking Infrastructuur Tsjechië en Slowakije

Zoetermeer – In opdracht van de EVD organiseert de Vereniging FME-CWM een matchmaking voor de Nederlandse Infrastructuursector naar Tsjechie en Slowakije. Deze handelsreis vindt plaats van zondag 2 april tot en met woensdag 5 april 2006 in en rond Bratislava, Brno en Praag. Naast enkele gezamenlijke activiteiten ligt de nadruk op het leggen van nieuwe contacten en/of intensiveren van bestaande contacten.

Elke deelnemer ontvangt een individueel programma en ontmoet, bij voorkeur op locatie, een aantal potentiële zakenpartners en klanten dat is geselecteerd op basis van bedrijfsprofiel en specifieke wensen. Dat kunnen mogelijke afnemers/eindgebruikers zijn, maar ook agenten, distributeurs of andere samenwerkingspartners. De handelsreis biedt u de unieke mogelijkheid om in kort tijdsbestek marktkennis op te doen over de infrastructuursector en biedt u de mogelijkheid klanten en samenwerkingspartners te vinden. Ten tijde van de missie zal minister Peijs naar alle waarschijnlijkheid in Tsjechie zijn. Momenteel wordt onderzocht of, en zo ja wanneer, zij de missieleden kan ontmoeten.

Meer informatie op:
Infrasite
en bij de
EVD
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging FME-CWM