Voortgang N31 Waldwei

Garyp – Op vrijdag 9 december 2005 zal het verkeer dat gebruik maakt van de Stûkenwei ook over de nieuwe noordelijke Fonejachtbrug gaan. Het N31 verkeer deed dat al vanaf 1 november 2005. Zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietser wordt met verkeerslichten om en om over de nieuwe beschikbare enkele rijstrook geleid. Daardoor moet rekening worden gehouden met enige vertraging. Het verkeer van de N31 ondervindt hier geen hinder van. Deze tijdelijke situatie blijft bestaan tot eind 2007, het moment waarop de nieuwe zuidelijke Fonejachtbrug in gebruik genomen wordt.
Omdat ook fietsers gebruik maken van de beschikbare enkele rijstrook (3,5 m breed) zal de tijd die zij nodig hebben om de brug te passeren bepalend zijn voor de doorstroming. Overwogen is om fietsers te allen tijde, in beide richtingen, doorgang te verlenen. Vanwege de veiligheid in relatie tot de beperkt beschikbare ruimte is daar toch van afgezien. De doorstroming op de Stûkenwei wordt aandachtig in de gaten gehouden en eventueel worden de doorrijtijden bijgesteld. Vanwege de optredende vertraging wordt het verkeer van en naar Wergea geadviseerd gebruik te maken van de Wergeasterdyk en de N31.

Start sloop oude brug
Begin volgende week wordt gestart met de sloop van de oude brug. Verwachting is dat de sloop eind maart is afgerond. In het tweede kwartaal van 2006 wordt begonnen met de bouw van de zuidelijke brug. Deze brug zal bestaan uit 2 rijstroken richting Drachten voor wat betreft de N31, 2 rijstroken voor de Stûkenwei en een vrijliggend fietspad.

Rotonde Garyp zo goed als klaar
De rotonde Garyp is zo goed als klaar nu het verkeer volledig over de rotonde gaat. Eind vorige week is de afrit Garyp aan de noordzijde van de N31 weer opengesteld voor verkeer. In december worden de laatste puntjes op de i gezet zoals bebording e.d.
Op 19 september 2005 is de Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. met de uitvoering gestart van de rotonde bij afslag Garyp ten noorden van de N31. De rotonde is aangelegd in het kader van de verdubbeling van de Wâldwei maar is aangepast naar aanleiding van de plannen van de provincie Fryslân voor de verwezenlijking van De Centrale As. De werkzaamheden hebben zo’n tien weken in beslag genomen.

Inhoud van het project
Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)