Gedeputeerde ZH: test kilometerheffing bij leaseautos

Den Haag – ‘Files veroorzaken veel economische schade. Ook in provincies is de filedruk op sommige plaatsen hoog. Rijkswegen en provinciale wegen zijn dan communicerende vaten.’ Aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven op 1 december 2005 op het Wegencongres in Rotterdam.

De gedeputeerde is dan ook voorstander van een prijs per kilometer en steunt daarin de analyse van de commissie-Nouwen. Volgens haar legt het de kosten precies bij de partij die er economisch het grootste voordeel van heeft. ‘Maar de opbrengst moet, anders dan de commissie-Nouwen voorstelt, niet alleen voor wegen worden ingezet. Er moet ook geld naar openbaar vervoer, transferia en fietsenstallingen. Hoogwaardig regionaal vervoer geeft automobilisten in de spits een goed alternatief’.

Jeltje van Nieuwenhoven is blij met de toezegging van minister Peijs dat de kilometerheffing in 2012 wordt ingevoerd. Ze deed op het congres het voorstel op vrijwillige basis een proef te doen met een groep leaseautorijders. ‘Voor deze rijders moet het dan fiscaal aantrekkelijk worden als ze per kilometer betalen, want dan hoeven ze hun privé kilometers niet meer als vast bedrag bij de belasting op te geven. Als die leaseauto’s-met-kastje op de markt voor gebruikte auto’s komen, dan groeit Nederland langzaam in zo’n kilometerheffing.’

De provincies staan achter de samenhangende visie uit de Nota Mobiliteit en steunen dus ook de decentralisatiefilosofie ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. De nationale aanpak van grootschalige wegenbouw en aanleg van nieuwe spoorlijnen lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het zal steeds meer gaan om het bereikbaar houden van de stedelijke gebieden.

De gedeputeerde: ‘Wij geloven in een regionale aanpak met op maat gesneden maatregelen. Daarbij is veel aandacht voor het integraal oppakken van vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Netwerkanalyses zijn van groot belang voor het aangeven van regionale knelpunten. Op basis daarvan kunnen de beste en meest effectieve oplossingen worden gekozen.

Een voorbeeld is het aanwijzen van interessante corridors, waar korte autoverplaatsingen gemakkelijk vervangbaar zijn door de fiets en het openbaar vervoer. De aanleg van goede fietsvoorzieningen en adequaat parkeerbeleid kan de overstap van auto naar fiets en/of openbaar vervoer bevorderen’.

De speech van gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven kunt u downloaden via www.ipo.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)