Tot eenderde van de wegenprojecten vertraagd

Gouda РEen toenemend aantal wegenprojecten loopt al in de planfase vertraging op. In de regio Randstad Noord is zelfs ̩̩n op de drie hoofdwegenprojecten vertraagd. Dat blijkt uit onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland.

De belangrijkste oorzaak van de vertraging zijn de problemen rond luchtkwaliteit. Bouwend Nederland ziet hierin nogmaals een bevestiging dat er snel een oplossing moet komen voor dit probleem.

Het EIB heeft evenals voorgaande jaren in opdracht van Bouwend Nederland de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in kaart gebracht, de zogeheten ´MIT-monitor´. Als bronnen voor dit onderzoek worden het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) en de begroting van het Infrastructuurfonds gehanteerd.
In totaal zijn 223 infrastructuurprojecten opgenomen in het onderzoek. Projecten in de verkenningenfase maken hiervan geen onderdeel uit.

Uit het onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteitsregels de belangrijkste oorzaak zijn van de vertraging. ´Bij 7 van de 10 vertraagde wegen in de planstudie wordt door de landelijke problematiek rond luchtkwaliteit de besluitvorming vertraagd´, zo staat te lezen in het MIT-projectenboek.

Bouwend Nederland heeft de MIT-monitor ter kennisneming gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer commissie voor Verkeer en Waterstaat. De rekent erop dat zij de uitkomsten van dit onderzoek zullen meenemen bij het debat over het MIT, dat op 12 december 2005 wordt gehouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)