Noord-Holland wint prijs voor verlichting wegen

Haarlem – De provincie Noord-Holland heeft van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) de nationale Licht-award 2005 gekregen voor de innovatieve wijze waarop zij actieve markering toepast op de N200 (de weg tussen Overveen en Bloemendaal). Ook de publieksprijs ging naar dit project dat door de vakjury werd geprezen om de toepassing van vernieuwende techniek met talrijke toepassingsmogelijkheden voor ‘maatschappelijk verantwoorde’ openbare verlichting op wegen.

De NSVV is de organisatie die alle, op nationaal niveau aanwezige, kennis over verlichting bundelt en verspreidt. Zij stelde vast dat dankzij de werkwijze van de provincie Noord-Holland, Nederland voorop loopt bij het aanleggen van openbare verlichting langs wegen. Ook internationaal bestaat voor deze aanpak veel belangstelling.

Sinds 1999 is de provincie bezig met alternatieve verlichting op een aantal provinciale wegen (inclusief rotondes) en fietspaden. De provincie gaat daarbij voor: maximale veiligheid, minimale lichthinder en minimaal energieverbruik. (zie www.noord-holland.nl (via thema verkeer en vervoer naar Leefbaarheid/Alternatieve verlichting).

De verlichte geleiding op de N200 is één van provinciale projecten met een zogenaamde ‘ actieve markering’: dat zijn kleine lichtpuntjes in de weg die op 5-7 keer grotere afstand te zien zijn dan reflectoren en zo het verkeeer veel beter geleiden. Verder is het systeem toegepast bij Castricum, Callantsoog, Akersloot, Amstelveen, Nieuw Vennep en Grootebroek. Op diverse andere locaties wordt op dit moment ook proefgedraaid met alternatieve openbare verlichting.

Aan de Licht -award is een geldbedrag van €2000,- verbonden. Dat bedrag werd op het nationale lichtcongres in ontvangst genomen door projectleider Paul Rutte van de provincie Noord-Holland en geschonken aan een verlichtingsproject in de derde wereld en wel aan Pakistan. Daar is met bezig om een eenvoudig verlichtingsysteempje met zonnecellen en LED’s op te zetten zodat het mogelijk is om ’s avonds te lezen en opleidingen te volgen. De uitvoerende organisatie is Light up the world www.lightuptheworld.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland