Order onderhoud verkeersmanagementsystemen Imtech

Gouda РImtech (technische dienstverlening in Europa) heeft van Rijkswaterstaat Utrecht voor de periode van vijf jaar opdracht gekregen voor het technische onderhoud en beheer van de verkeersmanagementsystemen in de Verkeerscentrale Oudenrijn en het Verkeersinformatie Centrum Nederland. Dit is inclusief het onderhoud en beheer van alle verkeersinstallaties en -systemen op een traject van 200 kilometer snelweg in de provincie Utrecht dat vanuit de Verkeerscentrale Oudenrijn wordt geco̦rdineerd. De waarde van dit onderhoudscontract bedraagt circa 12 miljoen euro.

De Verkeerscentrale Oudenrijn verzorgt het verkeersmanagement op en langs de snelwegen A1, A2, A12, A27 en A28. Verkeersmanagenmenttechnologie geeft via Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) actuele verkeers- en route-informatie aan automobilisten. Afhankelijk van de bezettingsgraad wordt bij opritten automatische toeritdosering toegepast. Ook wordt bij mist of gladheid het verkeer automatisch gewaarschuwd. Camera’s monitoren alle verkeersstromen. Calamiteiten worden gesignaleerd zodat meteen adequate maatregelen getroffen kunnen worden en politie, ambulance en andere hulpdiensten zo snel mogelijk kunnen worden ingezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.