Waldwei legt oeverzwaluwenwand aan in zanddepot

In samenwerking met It Fryske Gea en Provincie Fryslan heeft Bouwcombinatie Waldwei een definitieve oeverzwaluwenwand aangelegd in het oude zanddepot van het Fonejacht. Op 2 november 2005 werden de laatste handelingen verricht aan deze zandwand van 40 meter lang en 3,5 meter hoog op het terrein van de Provincie Fryslan. De steile wand ligt op de kruising van het van Harinxma Kanaal met het Prinses Margrietkanaal.

In juli 2005 was al een tijdelijke wand gemaakt in de ophoging ten behoeve van de nieuwe Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal. Gezocht werd naar een definitieve oplossing voor de zwaluwen die afgelopen voorjaar tijdens de bouwwerkzaamheden van de Waldwei hun heil hadden gezocht in het zandlichaam. Door het creëren van een tijdelijke afgraving op een locatie waar de bouwwerkzaamheden uitgesteld konden worden, hebben de oeverzwaluwen ondanks de startproblemen toch een redelijk broedsucces gehad. In onderling overleg met de Milieupolitie, Provinciale Waterstaat, Bouwcombinatie Waldwei en It Fryske Gea is besloten een permanente oeverzwaluwenwand te maken in het oude zanddepot van het Fonejacht op het terrein van de Provincie Fryslan. Het toekomstige beheer van de zwaluwwand zal, net als het depot, uitgevoerd worden door It Fryske Gea.

Inhoud van het project
Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking (PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Waldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Waldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)