80 kilometerzones effectief

Den Haag – De 80km-limiet is effectief in de strijd tegen luchtvervuiling. De luchtkwaliteit langs snelwegen met een maximale snelheid van 80 km, verbetert met meer dan 2%. Dat lijkt weinig, maar is het niet. De uitstoot van verkeer op deze trajecten daalt namelijk met enkele tientallen procenten. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel op 8 november 2005 in een Kamerbrief. In de brief reageert hij op een artikel in het Algemene Dagblad.

Volgens het dagblad hebben 80-kilometerzones nauwelijks effect. De luchtkwaliteit ter plekke verbetert door de maatregelen met slechts 4 tot 6%, aldus het AD. De uitstoot van verkeer op de trajecten is echter met enkele tientallen procenten verminderd. Het effect op de luchtkwaliteit is vooral afhankelijk van de zogenoemde achtergrondconcentratie. Deze concentratie geeft de gemiddelde luchtvervuiling in een groot gebied aan. Die wordt niet alleen bepaald door verkeer, maar ook door bijvoorbeeld fabrieken en landbouwbedrijven tot ver in de omgeving.

“Indien bijvoorbeeld het aandeel van de verkeersemissie ter plekke 30% is en die emissie met 20% vermindert, dan heeft de maatregel netto een effect van 6% verbetering van de luchtkwaliteit”, zo schrijft Van Geel. Dat resultaat is met andere praktisch uitvoerbare maatregelen op korte termijn niet haalbaar.

TNO-onderzoek
De 80-kilometerzones zijn ingesteld na een proef op de A13 bij Overschie. Daar heeft TNO enkele jaren met trajectcontrole de effectiviteit van de maatregel onderzocht. Daaruit bleek dat de maatregel ‘bijzonder effectief’ is om de luchtvervuiling langs dat wegvak te verminderen. Op grond van dat onderzoek zijn 4 locaties uitgekozen waar de 80km-limiet het meeste effect heeft. De maatregel geldt voor de A10 West tussen knooppunt Nieuwe Meer en Coentunnel, de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en aansluiting Crooswijk, de A12 knooppunt Oudenrijn tussen knooppunt Lunetten, hoofd- en parallelbanen en de A12 tussen Utrechtsebaan en Voorburg in beide richtingen.

Meer informatie
U kunt de kamerbrief inzien/downloaden via de website van het Ministerie van VROM

Dossier Luchtkwaliteit
Dossier Verkeer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM