Opening Turborotonde Velmolenweg Uden

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Janse de Jonge van de provincie Noord-Brabant en wethouder Van Kessel van de gemeente Uden geven maandag 7 november 2005 vanaf 16.00 uur het startschot voor de werkzaamheden aan de rotondes Industrielaan en Wilhelminastraat in Uden. Ook wordt de turborotonde Velmolenweg met twee fietstunnels geopend. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de Lippstadtsingel in Uden.

Aan de zuidzijde van Uden ligt de N264, plaatselijk bekend als de Lippstadtsingel. Een verkenning en een planstudie hebben aangetoond dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid en capaciteit de drie bestaande kruispunten vervangen moesten worden door turborotondes. Ter illustratie: Op het wegvak A50 – Wilhelminastraat wordt in 2015 meer dan 40.000 motorvoertuigen per dag verwacht. Vanwege de uitbreidingen in Uden-Zuid wordt bovendien een vierde aansluiting aangelegd, eveneens als turborotonde. Vanaf het begin is er sprake van een nauwe en goede samenwerking tussen gemeente Uden en provincie Noord-Brabant bij uitwerken van de plannen.

Alle rotondes worden aangelegd in doorgaand gewapend beton. Deze constructie vergt een hoge investering maar is zeer duurzaam waardoor verkeersontwrichtende onderhoudsmaatregelen geminimaliseerd worden. De tussenliggende wegvakken krijgen een afwerking met geluidarm asfalt.

Voor alle rotondes zijn uitvoeringsovereenkomsten getekend waarin gemeente Uden en provincie Noord-Brabant afspraken hebben gemaakt over de inhoud van de projecten, de kostenverdeling, beheer en onderhoud etc.

Rotonde Wilhelminastraat
Besloten is dat de provincie het op de A50 aansluitende deel van de N264 naar eigen ontwerp uitvoert en de daarvoor vrijvallende kosten ten behoeve van de A50 van het Rijk vergoed krijgt. Gezien de verkeersbelasting is voor het gehele wegvak tussen de A50 en de rotonde Wilhelminastraat gekozen voor doorgaand gewapend beton. Voor de eerste keer in Noord-Brabant wordt hiervoor een slipformpaver ingezet.

Het fietsverkeer zal niet met tunnels onder de rotonde worden doorgeleid maar ten westen van de rotonde middels een viaduct óver de N264. De toename van de geluidbelasting op het naastgelegen appartementencomplex bleek zo groot dat een gevelisolatie nodig was. Deze is voorafgaande aan de aanleg van de rotonde uitgevoerd en goed zichtbaar.

Rotonde Industrielaan
Evenals de overige rotondes dient het verkeer op de N264 tijdens de uitvoering doorgang te vinden. Hiertoe legt de provincie aan de noordzijde door de aanwezige vijvers een noodweg aan die aansluiting houdt op de Industrielaan. De rotonde kan op deze wijze in één keer worden gestort.

Rotonde Karrevracht
Tussen de Wilhelminastraat en de Velmolenweg komt een nieuwe aansluiting op de N264 die er voor zorgt dat de uitbreidingen in Uden-Zuid ontsloten worden. Het bestek is inmiddels vrijwel gereed. De uitvoering kan in 2006 starten.

Aansluitend op dit werk volgt de uitvoering van een groenbestek waarbij de gehele N264 tussen de A50 en de Zeelandsedijk van nieuwe beplanting wordt voorzien. Deze bomen zullen beter bij de streek passen dan de huidige beplanting.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant