BAM verwerft contract van € 65 mln in Canada

Bunnik – De Amerikaanse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv – Flatiron Construction Corp. – heeft in joint venture een design-and-build-opdracht verworven in de Canadese provincie British Columbia. Het betreft de verbreding van een ruim zes kilometer lang wegvak van de Trans-Canada Highway door Kicking Horse Canyon in het zuidoosten van de provincie. De opdrachtsom bedraagt € 95 miljoen, waarvan ruim € 65 miljoen voor Flatiron.

De Trans-Canaday Highway vormt de belangrijkste oost-westverbinding tussen de provincies British Columbia en Alberta. De passage van Kicking Horse Canyon behoort tot de meest schilderachtige routes door de Rocky Mountains. De huidige tweebaansweg, aangelegd in de jaren vijftig en ingeklemd tussen rotswanden en het snelstromende water van de Kicking Horse-rivier, wordt verbreed tot tweemaal twee rijstroken. Dagelijks maken circa 9.000 voertuigen van de weg gebruik.

De joint venture Trans Park Highway Constructors, onder leiding van Flatiron, is verantwoordelijk voor de verbreding van het wegvak door de kloof, waarbij ook enkele gevaarlijke bochten in het tracé worden aangepakt. Tot het project behoort tevens de bouw van een bijna honderd meter lange brug over de rivier ter vervanging van de huidige oeververbinding.

De bouwcombinatie zal het project naar verwachting medio 2008 voltooien.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv