Studie VITO: 80 km/u vrachtwagens 15% minder CO2

Brussel, België – VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, heeft wetenschappelijk onderzocht wat het effect is van een snelheidsverlaging voor vrachtwagens op brandstofverbruik en emissies. De CO2-uitstoot daalt als de maximumsnelheid afneemt. Ook werd een bevraging opgenomen van de Europese automobielconstructeurs die verklaren dat vrachtwagens het meest brandstofefficiënt zijn aan 80 à 85 km/uur.

VITO deed dit onderzoek op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt naar aanleiding van het voorstel om de maximumsnelheid van vrachtwagens op autosnelwegen te verlagen tot 80 km/uur.

VITO-studie: CO2 daalt tot 15% bij maximumsnelheid 80 km/uur
Uit de VITO-studie blijkt dat:
– een snelheidsverlaging van 90 naar 80 km/uur voor vrachtwagens zal resulteren in een daling van het brandstofverbruik, en dus ook van CO2-emissie. De CO2-uitstoot door vrachtwagens op autosnelwegen zal door de maatregel verminderen met 5 Ã 15%, afhankelijk van het type voertuig. De daling is het grootst bij lichtere vrachtwagens.
– over NOx (1) – en PM (2) -emissies kunnen, op basis van de huidige kennis, geen eenduidige uitspraken gedaan worden. Bij de zwaardere voertuigen lijken beide emissie licht te stijgen. Bij de lichtere dalen ze.
– VITO schat dat het milieuvoordeel, enkel voor zware vrachtwagens op autosnelwegen, oploopt tot 10 miljoen euro per jaar.
– een veralgemening van het inhaalverbod voor vrachtwagens op autosnelwegen leidt tot een verlaging of een neutraal effect op brandstofverbruik en CO2-emissies.
(1) NOx (stikstofoxide) zorgt voor zure regen en creëert smog.
(2) PM zijn roetdeeltjes.

Automobielconstructeurs: “Vrachtwagens zijn meest brandstofefficiënt aan 80 à 85 km/uur”
In de studie werd ook een bevraging gedaan van de Europese automobielconstructeurs, met name ACEA, European Automotive Manufacturers Association. Ze werden gevraagd naar optimale afstemming van vrachtwagens voor brandstofverbruik. Zij verklaren dat vrachtwagens het meest brandstofefficiënt zijn bij snelheden tussen 80 à 85 km/uur rijden. Alle vrachtwagens in Europa worden namelijk op dezelfde manier geconstrueerd. Ze worden afgesteld op 80 à 85 km/uur, omdat dit de meest voorkomende maximumsnelheid in Europa is. Alle Belgische vrachtwagens zijn dus het meest brandstofefficiënt als ze 80 à 85 km/uur rijden.

Verantwoordelijkheid mobiliteit in milieuvervuiling
Vlaanderen moet om het Kyoto-akkoord te halen 7,5% CO2-uitstoot verminderen tegen 2012. In de reductie van milieuvervuiling en CO2-uitstoot draagt mobiliteit een grote verantwoordelijkheid. 16% van de uitstoot van CO2 door energieverbruik komt van mobiliteit. Het aandeel is gedaald van 19% in 1990 naar 16% in 2003. De absolute hoeveelheid vanwege transport is wel met 24% gestegen. Voor goederenvervoer op de weg is er zelfs een absolute stijging met 30%.

37% van de totale uitstoot van het wegvervoer komt van vrachtwagens. Het is logisch dat ook het goederenvervoer een inspanning doet. De maximumsnelheid aanpassen is een gemakkelijk in te voeren maatregel, die weinig kost maar grote baten heeft. Zowel op het vlak van milieu als op het vlak van verkeersveiligheid.

Van Brempt: “Als we onze kop in het zand blijven steken op vlak van milieu, dan zitten we binnenkort met een milieuschuld die doet denken aan de opbouw van de staatsschuld vanaf de jaren ’70. Daar betalen we nu nog altijd de prijs voor.”

80 km/uur ook positief voor verkeersveiligheid
In een recent rapport wijst de OESO niet alleen op gematigd positieve effecten van een snelheidsreductie op de vermindering van brandstofverbruik. Maar ook op positieve effecten van snelheidsverlagingen op verkeersveiligheid (OECD, 2005, Saving oil in a hurry, p.128).

Het staat vast dat hoe sneller voertuigen rijden, hoe groter de kans op ongevallen en hoe ernstiger het ongeval. Als de maximumsnelheid verlaagt, dan daalt de remafstand en dan kan het aantal ongevallen, en vooral het aantal kop-staart-aanrijdingen verminderen. Een specifieke studie over de effecten op verkeersveiligheid van de maatregel 80 km/uur wordt op dit moment opgemaakt.