Promotieonderzoek naar de bouw

Gouda – Bouwend Nederland voorzitter Brinkman heeft vanmorgen het eerste exemplaar van het boek ´Verzwegen Onderneming´ van Lenny Vulperhorst in ontvangst genomen. Vulperhorst promoveert vanmiddag aan de Universiteit van Leiden. Brinkman nam het boek samen in ontvangst met Tweede Kamerlid Adri Duyvestein en mevrouw Huysmans van bouwbedrijf Slavenburg.

In het boek analyseert Vulperhorst de bouw in de jaren 2001-2005 naar aanleiding van het bekend worden van de schaduwboekhoudingen in het programma Zembla en het onderzoek hiernaar door de parlementaire enquêtecommissie.

Vulperhorst geeft een chronologisch overzicht van het acteren van de top van het bouwbedrijfsleven voor, tijdens en na de parlementaire enquête bouwnijverheid. Hij heeft onderzocht hoe het mogelijk is dat mensen die werken in een legale bedrijfstak zich niet bezwaard voelen om illegale activiteiten te ontplooien. Vulperhorst vergelijkt de bouw met illegale organisaties en geeft duidelijk de verschillen aan. Ook schetst hij een internationaal perspectief.

In de ogen van Vulperhorst zal de bouw in de relatie met de overheid moeten komen tot nieuwe verhoudingen waarbij ook de overheid een rol dient te spelen.

Brinkman verklaarde dat hij het boek aandachtig zal lezen en merkte op dat het boek op een goed moment verschijnt. De bouw richt zich op het afsluiten van het verleden. Daarnaast zei Brinkman dat hoewel de afgelopen jaren niet de leukste periode is geweest in de bouw, het proces van vernieuwing nu goed vorm krijgt.

Verzwegen Onderneming is uitgegeven door Uitgeverij Van Gennep.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)