Camera’s controleren inhaalverbod vrachtwagens A28

Den Haag – Op de A28 tussen Amersfoort en Den Dolder krijgen vrachtwagenchauffeurs die op de linker rijstrook rijden vanaf 19 oktober automatisch een bekeuring. Op dit traject gold al een inhaalverbod voor vrachtwagens, maar nu start er een proef waarbij het verboden is voor vrachtverkeer om op de linkerrijstrook te rijden. Deze zogenoemde ‘gesloten verklaring voor vrachtwagens’ wordt continu gehandhaafd door middel van camera’s. Het doel is om de naleving van het verbod te verbeteren. De proef is een samenwerking van Rijkswaterstaat en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). BVOM neemt de handhaving voor haar rekening. Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onderzoekt de naleving van het inhaalverbod voor vrachtwagens.

Er wordt gemeten hoeveel procent van het totaal aantal vrachtwagens op het wegvak Amersfoort – Den Dolder het verbod overtreedt. Aan het eind van dit jaar worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. De verwachting is dat vrachtwagenchauffeurs zich door de continue handhaving beter aan het inhaalverbod houden. Dit komt de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer ten goede.

De proef met de camera’s in combinatie met de gesloten verklaring voor vrachtwagens komt voort uit de wens om zoveel mogelijk te weten te komen over methoden voor betere naleving en handhaving van het inhaalverbod. Naast deze nieuwe proef loopt er ook een proef waarbij vrachtwagens alleen op drukke tijden niet meer mogen inhalen (een ‘dynamisch inhaalverbod’). Deze proef wordt op twee locaties uitgevoerd, te weten de A2 tussen Abcoude en Maarssen en de A2/A76 tussen Grathem, knooppunt Kerensheide en knooppunt ten Esschen. De overige inhaalverboden in de rest van het land gaan uit van vaste tijden, bijvoorbeeld alleen in de spits of overdag.

Op basis van alle onderzoeken en proeven, neemt minister Peijs van Verkeer en Waterstaat begin volgend jaar een besluit over haar toekomstig beleid ten aanzien van inhaalverboden voor vrachtwagens.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat