Werkzaamheden De Tol A27 ter hoogte van Werkendam

‘s-Hertogenbosch – Aan de West-zijde van de A27 ter hoogte van Werkendam wordt de aansluiting van de A27 met de gemeentelijke wegen aangepast. Het verkeer op de toe- en afrit zal duidelijker van elkaar gescheiden worden door het aanbrengen van een betonband tussen de 2 rijstroken. Tevens zullen de rijstroken verbreed worden tot aan de nieuw aan te leggen rotonde. Deze rotonde zal een nieuw aan te leggen Transferpunt en carpoolplaats ontsluiten.

Weinig hinder voor weggebruiker
De weggebruiker kan enige hinder van de werkzaamheden ondervinden, zo wordt de maximum snelheid op de toe- en afritten verlaagd en zal er geregeld bouwverkeer van de weg gebruik maken. De doorstroming op de A27 is echter gegarandeerd en ook de toe- en afritten blijven tijdens de werkzaamheden (behalve een enkele nacht of weekendafsluitingen) gewoon geopend.

Combinatie van werkzaamheden
Half september 2005 is gestart met het verleggen van enkele kabels en leidingen om de werkzaamheden aan de Tol mogelijk te maken. Al jaren is voor de frequente weggebruiker bekend dat de situatie bij afrit 23 van de A27 naar Werkendam niet is zoals gewenst. De krappe bochten blijven, maar de smalle rijstroken zullen verbreed worden en veiliger ingericht. Daarnaast diende de capaciteit van het huidige busstation en de carpoolplaats vergroot te worden en de afwikkeling van het verkeer van de A27 naar de gemeentewegen verbeterd. Al deze werkzaamheden worden nu tegelijk opgepakt. Rijkswaterstaat voert deze werkzaamheden uit en is half september 2005 gestart met de voorbereiding. De werkzaamheden vinden plaats in nauw overleg met de provincie en de gemeente Werkendam. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Werkendam financieren de aanleg van het transferpunt en de carpoolplaats. In oktober is door de aannemer gestart met de werkzaamheden, deze zullen ongeveer 1 jaar in beslag nemen.

Planning werkzaamheden
– Eerst wordt het huidige busstation verplaatst richting het westelijke deel van de binnenlus.
– Hierna wordt het terrein vlak gemaakt, het huidige busstation gesloopt en een werkvloer aangebracht.
– Vervolgens wordt een verticale drainage aangebracht en een voorbelasting die een half jaar blijft liggen. De voorbelasting is bedoeld om de grond te laten inklinken (Het aanbrengen van de voorbelasting is volgens planning half december 2005 gereed).
– Als de voorbelasting zijn werk heeft gedaan kan een begin gemaakt worden met het aanleggen van het daadwerkelijke nieuwe transferpunt en de rotonde.
– Naar verwachting zijn de werkzaamheden in oktober 2006 gereed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant