CROW start met Platform Innovatieprogramma Geluid

Ede – CROW heeft in opdracht van het Innovatieprogramma Geluid (IPG) een start gemaakt met het CROW Platform Innovatieprogramma Geluid. Dit platform dient ervoor te zorgen dat er een intensievere wisselwerking mogelijk wordt tussen het Innovatieprogramma Geluid en de verschillende marktpartijen. Het CROW Platform beperkt zich tot het gedeelte van het Innovatieprogramma dat zich richt op wegverkeer.

Het Innovatieprogramma Geluid heeft tot doel het verkeerslawaai rondom wegen en spoorwegen aanzienlijk te verminderen. Door het testen van nieuwe maatregelen aan voertuigen, weg en rails is het mogelijk om innovatieve maatregelen snel in te voeren. Het programma loopt van medio 2002 tot eind 2007. Het IPG is een samenwerking tussen VROM, V&W, ProRail en Rijkswaterstaat.

In de opstartfase van het CROW Platform IPG worden twee open platformbijeenkomsten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is om belangstellenden te informeren over de resultaten van het programma tot nu toe, maar ook om nieuwe input te krijgen om de toepassing van nieuwe geluidsreducerende maatregelen te bevorderen. Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen en deelname is gratis. De eerste open platformbijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 januari 2006 in het Mobilion in Utrecht.

Behalve uit de open platformbijeenkomsten bestaat het CROW Platform uit twee klankbordgroepen. In de klankbordgroep IPG Wegdekken is de aannemerij vertegenwoordigd. Het doel van deze klankbordgroep is te komen tot een intensieve samenwerking tussen het Innovatieprogramma en de Nederlandse aannemerij. Het innovatiepotentieel van deze partijen en de kennis ontwikkeld binnen het Innovatieprogramma moeten hier samenkomen en leiden tot een optimaal resultaat.

De tweede klankbordgroep, Implementatie, dient het Innovatieprogramma te adviseren ten aanzien van de optimale verspreiding van de resultaten uit het Innovatieprogramma. Deze breed samengestelde klankbordgroep dient tevens advies uit te brengen over de doorvertaling van producten uit het Innovatieprogramma naar producten die ook toepasbaar zijn bij niet-rijkswegen. Ten slotte dient deze groep ervoor te zorgen dat de resultaten en kennis die in het Innovatieprogramma zijn opgedaan beschikbaar blijven na afloop van het programma in 2008.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma, kunt u kijken op www.innovatieprogrammageluid.nl Meer informatie over de open platformbijeenkomsten via www.crow.nl onder congressen
CROW-congressen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW