Overijssel en RWS strooien volgende winter samen

Zwolle – De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Oost-Nederland gaan intensief samenwerken op het gebied van beheer en onderhoud van wegen. Dit geldt straks vooral voor gezamenlijke gladheidbestrijding. Ook worden steunpunten in de toekomst samen gebruikt.

Op maandag 3 oktober tekenden dhr. J.W. Klaasen, gedeputeerde voor Bereikbaarheid en Bestuur en dhr. Th.F.J. van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland hiervoor een overeenkomst. Zij deden dit op het steunpunt in Raalte.

Samen strooien op hoofdwegen

De samenwerking van provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Oost-Nederland betreft in eerste instantie de gezamenlijke gladheidbestrijding op N-wegen. Daarbij worden strooiroutes opnieuw ‘verdeeld’ en afgestemd. Dit kan betekenen dat strooiwagens van de provincie gladheid bestrijden op wegvakken van Rijkswaterstaat en omgekeerd. Alleen de autosnelwegen blijven, vanwege een ander strooiregime, in beheer bij Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel gaan ook gebruik maken van elkaars steunpunten. Medewerkers van de provincie en Rijkswaterstaat komen daarbij te werken binnen dezelfde vestigingen en voeren van daaruit beheer- en toezichtstaken uit.

Verder uitbouwen

De overeenkomst voorziet in een stapsgewijze, verdere uitbouw van de samenwerking. Bovendien schatten beide partijen in, dat de samenwerking uitgebreid kan worden met andere vormen van wegbeheer én uitgebreid kan worden met andere wegbeheerders zoals gemeenten.

Verbeterde veiligheid

De samenwerking levert duidelijke voordelen op. Allereerst leidt het tot betere dienstverlening aan weggebruikers. Aaneengesloten wegdelen die in beheer zijn bij verschillende wegbeheerders worden door optimale strooiroutes op dezelfde wijze beheerd. Dit komt de veiligheid van weggebruikers ten goede. Daarnaast levert de effectieve verdeling van strooiroutes en het gezamenlijke gebruik van steunpunten en materieel meer efficiency en lagere kosten op.

Voor de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat heeft de samenwerking een bijzondere betekenis. Met de overeenkomst geven beide partijen invulling aan hun ondernemingsdoelstelling ‘Publieksgericht netwerkmanagement’.