EVO vreest voor bevoorrading binnenstad

Zoetermeer – De gemeenten Amsterdam, Tilburg en Den Haag lijken voortvarend aan de slag te gaan met luchtkwaliteitplannen. Zij focussen daarbij onterecht op het reduceren of het weren van vrachtverkeer. Dat doen zij door in te zetten op ‘milieuzonering’. Daarbij worden in sommige delen van de stad alleen de schoonste dieselvoertuigen toegelaten. EVO vreest voor paniekvoetbal.

Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij: “Als al deze maatregelen werkelijkheid worden, zet dit de economische vitaliteit van de binnenstad ernstig onder druk. EVO vreest dat steeds meer gemeenten vrachtverkeer gaan weren zonder rekening te houden met de afschrijvingstermijn van het huidige wagenpark. Bovendien bestaat het gevaar dat gemeenten milieuzonering allemaal op een geheel eigen manier invullen.

Gevolg: in twee naast elkaar gelegen gemeenten moet je wagenpark voldoen aan geheel verschillende voorschriften. En dat terwijl er al honderden verschillende regels bestaan op het gebied van stedelijke distributie. Daarmee wordt het ondernemers wel heel erg lastig gemaakt de schappen met brood iedere dag gevuld te krijgen. EVO pleit ervoor dat gemeenten veel meer inzetten op maatregelen die de doorstroming bevorderen. Milieuzonering is wel een optie, maar stem de regelgeving dan wel goed op elkaar af en houd rekening met het investeringritme van het wagenpark. En met het feit dat het wagenpark al steeds minder vervuilend wordt door roetfilters en schonere motoren.”

EVO stelt dat er veel meer moet worden ingezet op verbetering van de doorstroming. De meeste vervuiling wordt veroorzaakt door optrekkend en afremmend verkeer. Door stoplichten op elkaar af te stemmen, ontstaat een ´groene golf´. Ook bepleit EVO dat gemeenten vrachtverkeer toelaten op de busbaan, zodat de wegcapaciteit beter benut wordt en daardoor doorstroming en luchtkwaliteit verbeteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO