Extra toezicht op rotonde Maliskamp boven A59

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en De Poort van Den Bosch nemen de gevoelens van onveiligheid rondom het gat in de rotonde Maliskamp boven de A59 zeer serieus. Naar aanleiding van diverse signalen uit de samenleving is aan de politie gevraagd om extra toezicht te houden op de rotonde. Tegelijkertijd bezien de drie partijen in overleg met de Wijkraad Maliskamp welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden. Het resultaat is over uiterlijk twee weken bekend.

Daarnaast roepen de drie partijen omwonenden op om alert te zijn op de aanwezigheid van voetgangers op de rotonde. De rotonde is nadrukkelijk geen voetgangers- of speelgebied.

De rotonde Maliskamp ligt boven de nieuwe A59. Het gat in de rotonde is aangelegd volgens geldende veiligheidsnormen. Het gat heeft een belangrijke functie bij ongelukken en calamiteiten in de verdiepte ligging van de snelweg. Bij brand of ophoping van uitlaatgassen is het ventilatiegat van levensbelang. Bij het ontwerp van de snelweg en de rotonde is rekening gehouden met de veiligheid van de weggebruikers: automobilisten, vrachtwagens en fietsers.

PPS A59
De A59 Rosmalen-Geffen is de eerste autosnelweg in Nederland die in Publiek-Private Samenwerking tussen provincie en consortium Poort van Den Bosch wordt aangelegd. Naast ontwerp, bouw en voorfinanciering gaat de Port van Den Bosch over een periode van 15 jaar het onderhoud op de A59 uitvoeren. Daarna wordt de weg weer overgedragen aan Rijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant