A2 bij Leidsche Rijn grotendeels overkapt

Utrecht – De A2 ter hoogte van het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn wordt over een lengte van 1,65 kilometer vrijwel geheel overkapt. Dit hebben gemeente en Rijkswaterstaat afgesproken in het programma van eisen voor de integratie van de A2. Onder de overkapping komen tien rijstroken: in beide richtingen drie op de hoofdrijbaan en twee op de parallelbaan. Belangrijk winstpunt is dat de open gedeeltes boven de hoofdrijbanen zijn teruggebracht naar twee keer 150 meter. De parallelbanen zijn geheel overkapt. De constructie van de kap maakt het mogelijk er verschillende functies bovenop te realiseren waaronder bebouwing in Leidsche Rijn Centrum, een park en lokale infrastructuur.

In eerste instantie zouden er drie open delen komen met een totale lengte van 700m voorzien van luifels, alleen de parallelbanen zouden geheel overkapt worden. Bij nadere uitwerking bleken de luifels duur en moeilijk in te passen in de omgeving. Daarom is de mogelijkheid onderzocht de open delen te beperken tot twee gaten van 150m met geluidwerende wanden van 4m hoog. Het nieuwe plan is binnen het projectbudget realiseerbaar, ook blijven de door TNO onderzochte veiligheidsaspecten binnen de oorspronkelijke uitgangspunten.

De inrichting van de kap krijgt twee accenten. Ter plaatse van Leidsche Rijn Centrum wordt de kap ingepast in het stedelijke gebied. Op deze locatie worden mogelijk bijzondere voorzieningen getroffen om hogere bebouwing tot zes lagen op de kap mogelijk te maken. Ten zuiden van het centrum komt een park op het dek. Daarnaast gaat de gemeente de overkapping als een unieke vorm van intensief ruimtegebruik benutten voor de aanleg van de Stadsweg, een belangrijke nieuwe noord-zuid verbinding in Leidsche Rijn.

De snelweg A2 verschuift ten opzichte van de huidige ligging maximaal 110 meter naar het westen en wordt aanzienlijk verbreed om de capaciteit te vergroten. Het nieuwe deel van de snelweg komt in een bovengrondse overkapping om geluidsoverlast te verminderen, de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren en om meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken. De tunnelbuizen zijn voorzien van vluchtstroken, permanente camerabewaking en geluidsinstallaties, vluchtdeuren en elektronica om automobilisten bij calamiteiten snel informatie te verstrekken. Rijkswaterstaat is inmiddels de aanbesteding van het project gestart.

Op 3 juli 2002 werd de overeenkomst over de integratie van de A2 bij Leidsche Rijn ondertekend door de minister van Verkeer & Waterstaat, de staatssecretaris van VROM, de burgemeester van de gemeente Utrecht, de voorzitter van het Bestuur Regio Utrecht en de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht