Akkoord Vlaamse Regering ontsluiting Antwerpse Ring

Antwerpen – Op voorstel van Vlaams minister Dirk Van Mechelen heeft de Vlaamse Regering vandaag, vrijdag 16 september 2005, beslist om de Oosterweelverbinding te realiseren via het ‘geoptimaliseerd Middentracé’.

Dit tracé sluit de Antwerpse Ring (R1) met een tunnel onder de Schelde vanop Linkeroever (tussen het Sint-Annabos en Blokkersdijk) naar Rechteroever ter hoogte van het kerkje van Oosterweel. Op rechteroever komt er dan een knooppunt voor de aansluiting met de haven en gaat het tracé verder via een viaduct ten noorden van het Eilandje(door de reservatiestrook op het gewestplan) om dan aan te sluiten op het viaduct van Merksem.

In de weken volgende op dit besluit start een intensieve informatie- en inspraakronde naar het brede publiek en de specifieke doelgroepen. In de loop van oktober 2005 wordt een ‘kwaliteitskamer’ opgericht die zal waken over de kwalitatieve invulling van de ontwerpen voor de Lange Wapper-brug.

Surf naar www.bamnv.be voor kaarten van de Oosterweelverbinding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Masterplan Mobiliteit Antwerpen