Ring Antwerpen open, extra rijstrook A58 opgeheven

‘s-Hertogenbosch – Vanaf dinsdag 30 augustus 2005 is de Ring Antwerpen voor het doorgaande verkeer weer volledig beschikbaar. Tegen 10 september 2005 zijn ook alle toe- en afritten weer open. De extra rijstrook op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is vrijdag 2 september 2005 voor het laatst gebruikt.

Voor het doorgaande verkeer is de grootste hinder nu voorbij, mensen met een bestemming in- en rond Antwerpen moeten de komende maand echter nog rekening houden met overlast. Op de aansluiting van de Ring richting Gent (Ring 1) met de E34-E313 en met de E19/A12-worden nog asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De snelheid blijft daar beperkt tot 70 km/uur.

Rijkswaterstaat heeft tijdens de werkzaamheden aan de Ring maatregelen getroffen om de overlast voor de Nederlandse weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. De volgende maatregelen zijn vanaf zaterdag 3 september niet meer nodig:
– gebruik van extra strook A58 Roosendaal – Bergen op Zoom;
– adviesroutes en omleidingroutes voor verkeer vanuit Nederland (ook bij calamiteiten). Dit blijft natuurlijk gehandhaafd op het moment dat er zich calamiteiten voordoen;
– verkeersmaatregelen Zeeland en Brabant (aanpassen verkeerslichten in Zeeland, bewegwijzering Zeeland, aanpassen tijden exceptioneel transport en inhaalverbod voor vrachtverkeer).

Noodzaak en doel van de reconstructie
De ring om Antwerpen was bijna 35 jaar oud en was sinds 1977 niet meer structureel onderhouden. De situatie van het wegdek, de riolering, drainage en vangrails was dringend aan vernieuwing toe. Het doel van de ingrijpende werkzaamheden is de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal files terugdringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant