De Nieuwbouw: Geen weg terug meer voor RWS

Amsterdam – Rijkswaterstaat belooft om tijdens het aanbestedingstraject van het project KOSMOS – de grootschalige onderhoudsimpuls voor kunstwerken – in dialoog te treden met de aannemerij. Die belofte deed Rijkswaterstaat tijdens de Publiek Private Discussie die De NieuwBouw organiseerde in de Passengers Terminal Amsterdam.

Met de grootschalige onderhoudsimpuls voor kunstwerken heeft Rijkswaterstaat enkele honderden miljoenen gereserveerd voor een inhaalslag op onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Onder begeleiding van Prof. Horvat ging Rijkswaterstaat voor het eerst in discussie met marktpartijen over de uitvoering van het grootschalig onderhoud en over de inrichting van de aanbestedingsprocedure. Rijkswaterstaat lijkt daarmee daadwerkelijk een nieuwe koers in te zijn geslagen, waarin zij samen met de marktpartijen tot duurzame en technische oplossingen wil komen, in dialoog met de markt.

De NieuwBouw zal op basis van de discussies die gisteren gevoerd zijn een eigen advies uitbrengen aan de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat, het project KOSMOS, en overige belanghebbende personen in de bouwsector.

Conclusies van de bijeenkomst

Hoewel er veel overeenkomsten waren tussen de wensen van de publieke partijen en de ambities van Rijkswaterstaat, bleek het wantrouwen van de markt richting Rijkswaterstaat groot. Het credo van de middag was “eerst zien en dan geloven”. Rijkswaterstaat zegde hierop toe zowel een voortzetting van de algemene dialoog met de sector, over de contractvorm en de aanbestedingsprocedure, als een dialoog 1 op 1 tijdens de aanbesteding en uitvoering van de contracten te organiseren.

Een andere belangrijke toezegging was de mogelijkheid om onzekerheden te compenseren door gebruik te maken van een flexibel deel in het contract. De term alliantie voor deze onzekerheden is hierbij regelmatig gevallen.

Rijkswaterstaat zal in de toekomst meer behoefte hebben aan dienstverlening door de markt. Zo gaf Rijkswaterstaat aan uiteindelijk te willen betalen voor het functioneren van het netwerk van infrastructuur en niet meer alléén voor onderhoud.

De marktpartijen waren niet tevreden over het voornemen van RWS om eerst project KOSMOS uit te voeren – de inhaalslag – en dan pas te starten met lange termijn contracten met partijen die het functioneren van de het netwerk borgen. De markt wilde daar gelijk mee beginnen: “over eventuele risico’s praten we wel in de dialoog”.

De waardering van zowel de publieke als de private partijen voor de door De NieuwBouwge organiseerde Publiek Private Discussie was hoog. “De kritieke succesfactor voor verdere uitwerking van behaalde overeenkomsten”, gaf Prof. Horvat aan, “wordt bepaald door de invulling.” Rijkswaterstaat kan na deze bijeenkomst niet meer terug. Zij heeft dan ook aangegeven regelmatig contact te willen hebben met de markt over de invulling van de overeenkomstige visies.

De NieuwBouw is in november 2004 opgericht als platform van jonge professionals in de bouw. De NieuwBouw bestaat uit deelnemers vanuit opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en kennisinstellingen. Gezamenlijk geeft De NieuwBouw gezicht aan de noodzakelijke verandering in de sector. Ons geluid moet bijdragen aan een andere mentaliteit. De NieuwBouw staat voor samenwerken op basis van vertrouwen, gericht op vernieuwing, verbetering en transparantie van de sector om innovatie en concurrentie te verhogen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: De Nieuwbouw