Wetsvoorstel luchtkwaliteit naar de Raad van State

Den Haag – Het kabinet heeft het wetsvoorstel luchtkwaliteit voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in Nederland verbetert.

Met het wetsvoorstel wordt het Besluit luchtkwaliteit 2005 op verzoek van de Tweede Kamer bij wet geregeld. Hierin zijn verschillende Europese richtlijnen op het gebied van luchtkwaliteit verwerkt.

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 biedt al de mogelijkheid om compenserende maatregelen te nemen bij infrastructurele en woningbouwprojecten die de luchtkwaliteit verslechteren. De extra inspanningen voor verbetering van de luchtkwaliteit voorkomen dan stagnatie bij de projecten. In het wetsvoorstel wordt deze aanpak verder uitgewerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerraad