RWS ontwikkelt aanbestedingsleidraad DBFM-Projecten

Gouda РRijkswaterstaat heeft in aanvulling op de DBFM-basisovereenkomst een aanbestedingsleidraad ontwikkeld. De aanbestedingsleidraad kan worden gebruikt bij de aanbesteding van projecten die zijn gebaseerd op de DBFM-basisovereenkomst. De leidraad is niet voor aanbestedingen die zijn vervlochten met de Trac̩/m.e.r.-procedures. Daarvoor volgt nog een module die is gebaseerd op de Werkwijzer Vervlechting.

De aanbestedingsleidraad is geen statisch document. Aan de hand van ervaringen bij concrete projecten zal een volgende versie van de Leidraad worden ontwikkeld.

De Aanbestedingsleidraad en de Directe overeenkomst kunt u vinden op de site van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland