Groot onderhoud A8/A10, Coentunnel-Zeeburgertunnel

Den Haag – Rijkswaterstaat start vrijdag 12 augustus 2005 met de uitvoeringswerkzaamheden voor het Groot Onderhoud A8/A10 noord. De werkzaamheden vinden plaats op de A10 noord, tussen de Coentunnel en Zeeburgertunnel, en de A8 vanaf de aansluiting Kolkweg tot aan de samenvoeging met de A10. De afronding van het Groot Onderhoud is medio oktober 2005. Rijkswaterstaat is in juni gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze hebben meer tijd gekost dan voorzien. Het plan van de aannemer leidde mogelijk tot te veel filevorming waarop het plan in opdracht van Rijkswaterstaat is aangepast. Rijkswaterstaat is akkoord met de plannen. Ondanks de langere voorbereidingstijd loopt het onderhoudswerk aan de A8/A10 noord minimale vertraging op.

Rijkswaterstaat probeert de ring tijdens de werkzaamheden overdag zoveel mogelijk “in beweging” te houden. Overdag zijn er per rijrichting drie rijstroken beschikbaar en zijn alle toe- en afritten beschikbaar. Gedurende de werkzaamheden krijgt het verkeer op de A8/A10 noord wel te maken met verlegde rijstroken en snelheidsbeperkingen van 70 km en 90 km per uur. De werkzaamheden zijn in de avond, nacht en weekenden. Afsluitingen vinden op momenten plaats waarop de minste hinder ontstaat.

Planning werkzaamheden
Van vrijdagavond 12 augustus 23.00 uur tot vrijdag 19 augustus 05.00 uur maakt Rijkswaterstaat doorsteken in de middenberm van de A10 noord. Deze zijn nodig voor de asfalteringswerkzaamheden die dinsdag 23 augustus starten. Er wordt in bovengenoemde periode dagelijks tussen 23.00 uur en 05.00 uur gewerkt. De op- en afritten blijven toegankelijk. ’s Nachts moet het verkeer rekening houden met een snelheidsverlaging en een verminderde doorstroming.

De werkzaamheden aan de buitenring A10 noord, van de Zeeburgertunnel richting Coentunnel (naar Zaandam), zijn van dinsdag 23 augustus tot vrijdag 9 september. Er wordt gewerkt in de avond, ‘s nachts en tijdens weekenden. Op werkdagen tussen 23.00 uur en 05.00 uur heeft het verkeer in de richting van Zaandam slechts één rijstrook beschikbaar. Tijdens de weekenden is er gedurende de hele dag maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de buitenring. In het weekend van het Sail evenement, van vrijdag 19 augustus tot en met maandag 22 augustus, zijn drie rijstroken beschikbaar voor het verkeer in beide richtingen.

De werkzaamheden aan de binnenring A10 noord, van de Coentunnel richting de Zeeburgertunnel, zijn van vrijdag 9 september tot medio oktober 2005 tussen 21.00 en 05.00 uur. Op de binnenring is het in de avondspits rustiger dan op de buitenring, waardoor de werkzaamheden hier ‘s avonds eerder starten. Tijdens de werkzaamheden zijn er twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer. Van maandag 12 september tot woensdag 5 oktober zijn er nachtelijke afsluitingen op de binnenring van de toe- en afritten S115 Durgerdam, S116 Volendam en S117 Kadoelen. De exacte data van de afsluitingen zijn nog niet bekend, maar Rijkswaterstaat informeert hier tijdig over met borden langs de weg en advertenties in de krant. Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat