Jeltje van Nieuwenhoven opent busstroken N 207

Den Haag – Op woensdag 17 augustus 2005 vindt de officiële opening plaats van de vrije busstroken van Alphen aan den Rijn tot aan de Kruisweg (N 446) in Jacobswoude aan weerszijden van de N 207. Daarnaast worden de twee fiets- en voetgangerstunnels officieel geopend. Gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven verricht samen met de wethouders van de beide gemeenten, Alphen aan den Rijn en Jacobswoude de openingshandeling. De nieuwe situatie biedt voor het openbaar vervoer een grote verbetering in de doorstromingbereikbaarheid. Snel en makkelijk reizen tussen Alphen, Schiphol en Amsterdam.

In juli 2005 rondde de provincie Zuid-Holland het project voor het verbeteren van de openbaarvervoersverbinding van Alphen aan de Rijn richting Schiphol en Amsterdam af. Voor de betere verbinding was het – naast de nieuwe busstroken – nodig twee nieuwe fiets-/voetgangerstunnel te bouwen bij het kruispunt Herenweg N 207 / Kruisweg N 446 in Jacobswoude en het kruispunt N 207/Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn. Voor een goede doorstroming en verkeersveiligheid paste de provincie Zuid-Holland de situatie van beide kruispunten volledig aan. Tussen fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer is een fysieke scheiding aangebracht. In de oude situatie moest het verkeer allemaal over dezelfde weg. Dit leidde tot drukte, file en vertragingen. De nieuwe situatie biedt voor het openbaar vervoer een grote verbetering in de bereikbaarheid in de doorstroming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland